.Gastroenterologica et Hepatologica.
 | Na začátek | O časopise | Redakční rada | Kontakty |  
  
   switch to English

ročník 2, rok 2004, číslo 3

Editorial. Pemphigus: crastina sit nescis quid partitura dies
otevři dokument salavec.pdf
velikost: 151 kB
autor: M. Salavec

Zdravice prof. MUDr. Bohumilovi Fixovi, DrSc. k jeho 75. narozeninám
otevři dokument fixa.pdf
velikost: 111 kB
autor: J. Bureš

Hodnoty delta dechového testu s 13C-ureou u Helicobacter pylori pozitivních osob s dyspepsií a bez dyspepsie
otevři dokument rejchrt.pdf
velikost: 82 kB
autor: S. Rejchrt, M. Kopáčová, I. Koupil, V. Voříšek, B. Seifert, O. Pozler, M. Beránek, P. Živný, T. Douda,M. Kolesárová, M. Pintér, V. Palička, J. Bureš, and the European Society for Primary Care Gastroenterology /a Evropská společnost primární péče

Léčba 6-thioguaninem u pacientů s idiopatickými střevními záněty
otevři dokument chalupna.pdf
velikost: 314 kB
autor: P. Chalupná, M. Lukáš, R. Šroubková, M. Bortlík, J. Stříteský, M. Kumšta, I. Šebesta

Paliatívna liečba karcinómu pažeráka
otevři dokument sekac.pdf
velikost: 104 kB
autor: J. Sekáč, P. Bernát, B. Ohrádka, L. Kužela

Závažné postižení jícnu u mladé nemocné s pemphigus vulgaris
otevři dokument kloudova.pdf
velikost: 420 kB
autor: M. Kloudová, M. Kopáčová, R. Slezák, M. Salavec, Z. Nožička, S. Rejchrt, J. Bureš

Crohnova choroba terminálního ilea u nemocného s vrozenou peritoneální enkapsulací tenkého střeva:kazuistika
otevři dokument tacheci.pdf
velikost: 130 kB
autor: I. Tachecí, S. Rejchrt, E. Jaroš, F. Langr, J. Bureš
© PRO.FOLIA s.r.o. , Grafické zpracování: Future Design 2005, PHP skripty: SparrowSoft