.Gastroenterologica et Hepatologica.
 | Na začátek | O časopise | Redakční rada | Kontakty |  
  
   switch to English

ročník 3, rok 2005, Supplementum 1

Slovo úvodem: 10 let transplantace jater v IKEM
otevři dokument foliaS_spicak.pdf
velikost: 282 kB
autor: J. Špičák

Historie transplantací jater ve světě a v České republice
otevři dokument foliaS_filip.pdf
velikost: 140 kB
autor: K. Filip

Historie transplantací nitrobřišních orgánů v IKEM Praha z pohledu chirurga
otevři dokument foliaS_adamec.pdf
velikost: 430 kB
autor: M. Adamec, L. Janoušek

Výsledky programu transplantace jater v IKEM za 10 let trvání
otevři dokument foliaS_trunecka.pdf
velikost: 200 kB
autor: P. Trunečka, Š. Vítko, M. Adamec, J. Špičák, E. Kieslichová, J. Peregrin,

Desetileté zkušenosti s výběrem kandidátů transplantace jater na čekací listinu
otevři dokument foliaS_sperl.pdf
velikost: 61 kB
autor: J. Šperl, P. Taimr

Výsledky transplantací jater u dětí v IKEM
otevři dokument foliaS_prchlik.pdf
velikost: 71 kB
autor: M. Prchlík, P. Poulová, P. Trunečka

Vývoj v léčbě portální hypertenze
otevři dokument foliaS_hulek.pdf
velikost: 93 kB
autor: P. Hůlek, T. Vaňásek, J. Lata, V. Šafka

Endoskopie v programu transplantace jater
otevři dokument foliaS_spicak.pdf
velikost: 282 kB
autor: J. Špičák

Perkutánní intervence pro komplikace po transplantaci jater
otevři dokument foliaS_peregrin.pdf
velikost: 582 kB
autor: J. Peregrin

Vyšetřování funkce jater a jaterního štěpu v peritransplantačním období
otevři dokument foliaS_kieslichova.pdf
velikost: 189 kB
autor: E. Kieslichová, M. Ročeň, P. Trunečka, H. Paříková, P. Vychodil, J. Skibová

Spolupráca slovenských centier pri transplantácii pečene v IKEM
otevři dokument foliaS_kupcova.pdf
velikost: 130 kB
autor: V. Kupčová et al.

Transplantace jater pro hepatocelulární karcinom
otevři dokument foliaS_oliverius.pdf
velikost: 228 kB
autor: M. Oliverius, P. Studeník
© PRO.FOLIA s.r.o. , Grafické zpracování: Future Design 2005, PHP skripty: SparrowSoft