.Gastroenterologica et Hepatologica.
 | Na začátek | O časopise | Redakční rada | Kontakty |  
  
   switch to English

ročník 3, rok 2005, číslo 4

Haemosuccus pancreaticus. Jak obtížná je diagnóza a jak nebezpečný stav?
otevři dokument folia4_editorial.pdf
velikost: 31 kB
autor: J. Bureš

Abdominální epilepsie a migréna
otevři dokument folia4_nespor.pdf
velikost: 52 kB
autor: E. Nešpor, P. Bušek

Traumatický hemoragický puchýř ústní sliznice (angina bullosa haemorrhagica)
otevři dokument folia4_slezak.pdf
velikost: 250 kB
autor: R. Slezák

Faktory ovlivňující pooperační dehiscence anastomózy resekce rekta pro tumor
otevři dokument folia4_hladik.pdf
velikost: 60 kB
autor: P. Hladík, J. Dvořák, Z. Vobořil, D. Šimkovič, A. Babu

Exprese genu pro tumour necrosis factor-α a IL-6 v jaterní tkáni a v leukocytech periferní krve u pacientů s jaterním onemocněním – předběžné výsledky
otevři dokument folia4_zivny.pdf
velikost: 79 kB
autor: Živný, H. Živná, J. Bureš, J. Bártová, K. Hrochová, E. Šimáková, J. Cyrany, V. Palička

Masivní žaludeční krvácení z pseudoaneuryzmatu arteria lienalis jako závažné komplikace pankreatické pseudocysty perforující do žaludku
otevři dokument folia4_altashi.pdf
velikost: 342 kB
autor: M. Al-Tashi, A. Krajina, L. Sobotka, S. Rejchrt, M. Kopáčová, B. Kupková, J. Maňák, Z. Sedláček, Z. Papík, J. Bureš

Amebiáza céka napodobující neoplázii tračníku s metastatickým postižením jater
otevři dokument folia4_kopacova.pdf
velikost: 476 kB
autor: M. Kopáčová, D. Hadži Nikolov, K. Honegr, S. Rejchrt, F. Langr, M. Široký, J. Bártová, M. Kloudová, V. Tyčová, Z. Papík, J. Bureš
© PRO.FOLIA s.r.o. , Grafické zpracování: Future Design 2005, PHP skripty: SparrowSoft