.Gastroenterologica et Hepatologica.
 | Na začátek | O časopise | Redakční rada | Kontakty |  
  
   switch to English

ročník 4, rok 2006, číslo 4

Dvojbalonová enteroskopie. Stane se vbrzku zlatým standardem vyšetření tenkého střeva?
otevři dokument editorial.pdf
velikost: 28 kB
autor: J. Bureš

Dvojbalonová enteroskopie. Prvních padesát vyšetření v České republice
otevři dokument kopacova.pdf
velikost: 2018 kB
autor: M. Kopáčová, S. Rejchrt, I. Tachecí, J. Bureš

S-adenosylmethionine and the liver
otevři dokument lotkova.pdf
velikost: 83 kB
autor: H. Lotková, Z. Červinková, O. Kučera

Realimentační syndrom. Metabolické změny spojené s obnovením výživy po dlouhotrvajícím hladovění
otevři dokument bures.pdf
velikost: 84 kB
autor: J. Bureš, M. Kopáčová, S. Rejchrt

Rozvoj jaterního selhání po 20 letech léčby síranem zinečnatým u nemocného s neurologickou formou Wilsonovy choroby
otevři dokument hartleb.pdf
velikost: 43 kB
autor: M. Hartleb, S. Sikora-Gruca, M. Stobiński, K. Roj, J. Kwapuliński

Případ velkého počtu spolknutých magnetů u dítěte s Downovým syndromem
otevři dokument tacheci.pdf
velikost: 322 kB
autor: I. Tachecí, M. Králová, V. Osoha, J. Bureš
© PRO.FOLIA s.r.o. , Grafické zpracování: Future Design 2005, PHP skripty: SparrowSoft