.Gastroenterologica et Hepatologica.
 | Na začátek | O časopise | Redakční rada | Kontakty |  
  
   switch to English

ročník 5, rok 2007, číslo 2

Editorial
otevři dokument editorial.pdf
velikost: 20 kB
autor: J. Bureš

Závažné postižení žaludku v důsledku hypotermie u osoby zasypané lavinou
otevři dokument kupkova.pdf
velikost: 211 kB
autor: B. Kupková, J. Pleskot, D. Tuček, V. Lonský, A. Truhlář, M. Honzík, P. Hejna, I. Tachecí, L. Žabka, S. Rejchrt, J. Bureš

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspepsii
otevři dokument seifert.pdf
velikost: 92 kB
autor: B. Seifert

Kvalita života u Crohnovy choroby
otevři dokument gabalec.pdf
velikost: 130 kB
autor: L. Gabalec

Adalimumab v léčbě Crohnovy choroby
otevři dokument mayer.pdf
velikost: 82 kB
autor: O. Mayer

Gastroenterologie na internetu: �asopisy s gastroenterologickou t�matikou, impakt faktor. 2. ��st
otevři dokument web2.pdf
velikost: 333 kB
autor: L. Gabalec
© PRO.FOLIA s.r.o. , Grafické zpracování: Future Design 2005, PHP skripty: SparrowSoft