.Gastroenterologica et Hepatologica.
 | Na začátek | O časopise | Redakční rada | Kontakty |  
  
   switch to English

ročník 5, rok 2007, číslo 34

Editorial. Jaká je budoucnost digestivní endoskopie?
otevři dokument editorial.pdf
velikost: 46 kB
autor: J. Bureš

Klinická gastroenterológia a súčasná genetika Crohnovej choroby: riešime moderný alebo iba módny problém?
otevři dokument Batovsky.pdf
velikost: 94 kB
autor: M. Bátovský, L. Bartošová

Vliv diety obohacené o cholesterol nebo kyselinu orotovou a methionin-cholin deficitní diety na syntézu DNA v játrech a metabolismus lipidů u potkanů
otevři dokument Zivny.pdf
velikost: 279 kB
autor: P. Živný, H. Živná, L. Pavlíková, P. Hrubá, V. Palička, T. Soukup, E. Šimáková

Konfokální laserová endomikroskopie. První zkušenosti v České republice
otevři dokument Kopacova.pdf
velikost: 560 kB
autor: M. Kopáčová, S. Rejchrt, V. Tyčová, I. Tachecí, A. Ryška, J. Bureš

Autofluorescenční zobrazení v koloskopii
otevři dokument Cyrany.pdf
velikost: 526 kB
autor: J. Cyrany, I. Tachecí, S. Rejchrt, J. Bureš

Laboratorní diagnostika parazitárních infekcí
otevři dokument Cermakova.pdf
velikost: 129 kB
autor: Z. Čermáková, B. Voxová, O. Ryšková, Z. Valenta, S. Plíšek, P. Prášil

Léčba gastroparézy
otevři dokument novinky.pdf
velikost: 45 kB
autor: J. Bureš

Postgraduální gastroenterologický kurz
otevři dokument Kliment.pdf
velikost: 204 kB
autor: M. Kliment

Gastroenterologie na internetu: digestivní endoskopie: časopisy, atlasy, doporučené postupy, vybraná endoskopická pracoviště. 3. část
otevři dokument web3.pdf
velikost: 230 kB
autor: L. Gabalec

Quiz
otevři dokument kviz.pdf
velikost: 54 kB
autor: S. Rejchrt
© PRO.FOLIA s.r.o. , Grafické zpracování: Future Design 2005, PHP skripty: SparrowSoft