.Gastroenterologica et Hepatologica.
 | Na začátek | O časopise | Redakční rada | Kontakty |  
  
   switch to English

ročník 2, rok 2004, číslo 1

Karel Rokitansky. Dvousté výročí narození zakladatele klinické patologie
otevři dokument rokitansky.pdf
velikost: 178 kB
autor: J. Bureš

Editorial. Hermannus Boerhaave - simplex veri sigillum
otevři dokument editorial.pdf
velikost: 100 kB
autor: F. G. Nelis

Využití CO2 arteriografie k objasnění závažného akutního krvácení do trávicího ústrojí
otevři dokument krajina.pdf
velikost: 169 kB
autor: A. Krajina, M. Lojík, S. Rejchrt, E. Havel, B. Jon, P. Hůlek, Z. Vobořil, J. Bureš

Přínos scintigrafie s autologními označenými erytrocyty k určení místakrvácení v tenkém střevě
otevři dokument dolezal.pdf
velikost: 152 kB
autor: J. Doležal, J. Vižďa, J. Bureš

Sjögrenův syndrom z pohledu gastroenterologa
otevři dokument rejchrt.pdf
velikost: 80 kB
autor: S. Rejchrt, J. Bureš

Pegylované interferony v léčbě chronických virových hepatitid
otevři dokument husa.pdf
velikost: 101 kB
autor: P. Husa

Spontánní ruptura jícnu - Boerhaaveho syndrom
otevři dokument repak.pdf
velikost: 251 kB
autor: R. Repák, S. Rejchrt, I. Tachecí, L. Vykouřil, P. Dvořák, Z. Vacek, J. Bureš

Synchronní nádory žaludku (karcinoid a adenokarcinom) - Popis dvou případů
otevři dokument kupkova.pdf
velikost: 545 kB
autor: B. Kupková, S. Rejchrt, J. Nožička, R. Repák, M. Kopáčová, S. Filip, J. Bureš

Zprávy
otevři dokument news.pdf
velikost: 42 kB
© PRO.FOLIA s.r.o. , Grafické zpracování: Future Design 2005, PHP skripty: SparrowSoft