.Gastroenterologica et Hepatologica.
 | Na začátek | O časopise | Redakční rada | Kontakty |  
  
   switch to English

ročník 2, rok 2004, číslo 4

Editorial. Gastrointestinální slizniční neoplazie. Můžeme vidět pouze to, co již známe
otevři dokument rejchrt.pdf
velikost: 125 kB
autor: S. Rejchrt

Zdravice prof. MUDr. Přemyslu Fričovi, DrSc. k jeho 75. narozeninám
otevři dokument fric.pdf
velikost: 79 kB
autor: M. Zavoral

Stanovení mutací K-ras ve vzorcích karcinomu pankreatu získaných aspirační biopsií tenkou jehlou:zpráva o prvních zkušenostech a dosavadních výsledcích
otevři dokument salek.pdf
velikost: 74 kB
autor: C. Šálek, M. Zavoral, L. Benešová-Mináriková, M. Jelínková, E. Traboulsi, P. Hrabal,V. Nosek, M. Minárik

Jaterní arteriální infuze v léčbě jaterních metastáz karcinomu žaludku: souhrnná analýza literatury
otevři dokument melichar.pdf
velikost: 91 kB
autor: B. Melichar, K. Melicharová

Endoskopická diagnostika a léčba povrchových nepolypózních neoplazií trávicí trubice
otevři dokument urban.pdf
velikost: 735 kB
autor: O. Urban, P. Vítek, P. Fojtík, J. Chalupa

Deficit APC proteinu a jeho vztah k malignímu potenciálu sporadických adenomů tlustého střeva
otevři dokument bortlik.pdf
velikost: 673 kB
autor: M. Bortlík, I. Vítková, M. Papežová, M. Kohoutová, A. Novotný, S. Adamec,P. Chalupná, M. Lukáš

Postižení tenkého střeva primárním a sekundárním maligním melanomem.Popis tří případů a přehled literatury
otevři dokument douda.pdf
velikost: 738 kB
autor: T. Douda, S. Rejchrt, V. Tyčová, M. Široký, J. Cyrany, M. Kopáčová,F. Langr, E. Burešová, M. Zavoral, J. Bureš

Co potřebuje klinik vědět o (bio)statistice?
otevři dokument stransky.pdf
velikost: 53 kB
autor: P. Stránský
© PRO.FOLIA s.r.o. , Grafické zpracování: Future Design 2005, PHP skripty: SparrowSoft