.Gastroenterologica et Hepatologica.
 | Na začátek | O časopise | Redakční rada | Kontakty |  
  
   switch to English

ročník 3, rok 2005, číslo 3

Choroby pravého hypogastria
otevři dokument folia3_editorial.pdf
velikost: 32 kB
autor: Z. Vobořil

Metabolické změny v játrech a thymu potkanů s chronickým jaterním selháním
otevři dokument folia3_zivna.pdf
velikost: 900 kB
autor: H. Živná, P. Živný, J. Nožička, P. Hrubá

Takayasuova arteritida u Crohnovy choroby. Popis tří případů
otevři dokument folia3_kloudova.pdf
velikost: 139 kB
autor: M. Kloudová, J. Tomš, V. Chovanec, P. Vodňanský, P. Eliáš, S. Rejchrt, P. Bradna, J. Bureš

Úskalí diagnostiky hmatné rezistence v pravé kyčelní jámě
otevři dokument folia3_hazukova.pdf
velikost: 201 kB
autor: R. Hazuková, S. Rejchrt, Z. Vacek, M. Kopáčová, P. Dvořák, J. Bureš

Neobvyklý endoskopický obraz B-buněčného lymfomu tenkého střeva u nemocného
otevři dokument folia3_pinterova.pdf
velikost: 358 kB
autor: M. Pintérová Kolesárová, M. Kopáčová, V. Tyčová, D. Belada, L. Smolej, J. Krejsek,

What should a clinician know about (bio)statistics?
otevři dokument folia3_stransky.pdf
velikost: 76 kB
autor: P. Stránský
© PRO.FOLIA s.r.o. , Grafické zpracování: Future Design 2005, PHP skripty: SparrowSoft