.Gastroenterologica et Hepatologica.
 | Na začátek | O časopise | Redakční rada | Kontakty |  
  
   switch to English

ročník 4, rok 2006, číslo 2

Amyloidóza. Od škrobu k molekulární biologii
otevři dokument editorial.pdf
velikost: 34 kB
autor: V. Mandys

Parenterální vs. enterální výživa u těžké akutní pankreatitidy
otevři dokument bures.pdf
velikost: 140 kB
autor: J. Bureš, M. Kopáčová, S. Rejchrt

Jejuno-ileální divertikly jako vzácná příčina náhlé příhody břišní. Popis tří případů
otevři dokument marsik.pdf
velikost: 409 kB
autor: L. Maršík, A. Ferko, E. Jaroš, B. Jon, D. Hadzi Nikolov

Syndrom zanořeného terče: neobvyklá komplikace perkutánní endoskopické gastrostomie. Popis tří případů
otevři dokument el_baz.pdf
velikost: 334 kB
autor: T. El-Baz, S. Rejchrt, T. Douda, J. Cyrany, R. Repák, J. Bureš

Hepatocelulární poškození a pancytopenie jako prvotní příznaky akutní lymfoblastické leukemie. Kazuistika
otevři dokument dziurkowska.pdf
velikost: 466 kB
autor: A. Dziurkowska-Marek, M. Hartleb, J. Pająk, S. Krzemień, H. Bołdys, A. Nowak, J. Hołowiecki

Dysfagie, sicca syndrom, chronický neinfekční průjem – dominantní příznaky systémové AL amyloidózy. Kazuistika
otevři dokument kohoutova.pdf
velikost: 455 kB
autor: D. Kohoutová, J. Špaček, Z. Papík, J. Bártová, V. Maisnar, P. Žák, I. Tachecí, S. Rejchrt, Jan Bureš

Současný výskyt diferencovaného neuroendokrinního karcinomu (karcinoidu) pankreatu a Crohnovy choroby komplikované systémovou AA-amyloidózou. Kazuistika
otevři dokument pinter.pdf
velikost: 526 kB
autor: M. Pintér, Z. Papík, A. Kohout, J. Vižďa, M. Pintérová Kolesárová, M. Kopáčová, S. Rejchrt, J. Bureš




© PRO.FOLIA s.r.o. , Grafické zpracování: Future Design 2005, PHP skripty: SparrowSoft