.Gastroenterologica et Hepatologica.
 | Na začátek | O časopise | Redakční rada | Kontakty |  
  
   switch to English

ročník 6, rok 2008, číslo 2

Editorial. Neinvazivní endoskopické vyšetřování tenkého střeva
otevři dokument editorial.pdf
velikost: 47 kB
autor: J. Bureš

Biliární komplikace u 500 následných transplantací jater
otevři dokument Spicak.pdf
velikost: 145 kB
autor: J. Špičák, M. Adamec, P. Štirand, P. Drastich, H. Filipová, J. Peregrín, M. Oliverius, L. Janoušek, J. Šperl, S. Fraňková, M. Ryska, F. Bělina, Š. Vítko, P. Trunečka

Podpůrná a paliativní péče v gastroenterologii a hepatologii
otevři dokument Kohoutova.pdf
velikost: 135 kB
autor: D. Kohoutová, S. Rejchrt, J. Bureš

Reverzní Meckelův divertikl jako neobvyklý zdroj závažného gastrointestinálního krvácení u starší pacientky
otevři dokument Bartova.pdf
velikost: 189 kB
autor: J. Bártová, M. Kopáčová, L. Vykouřil, Z. Vacek, V. Tyčová, R. Repák, L. Maršík, T. Douda, S. Rejchrt, J. Bureš

Entamoeba histolytica – nebezpečný střevní prvok (I. část)
otevři dokument Cermakova.pdf
velikost: 229 kB
autor: Z. Čermáková, O. Ryšková. V. Buchta, M. Förstl, V. Roučková, B. Voxová, Z. Valenta, J. Lesná, S. Plíšek, P. Prášil

Koincidence celiakální sprue s hereditární hemochromatózou a její klinické dopady – popis případu
otevři dokument Kajzrlikova.pdf
velikost: 250 kB
autor: I. Kajzrlíková, P. Vítek, J. Chalupa, J. Pták, V. Hořava Jr

Farmakologická profylaxe akutní pankreatitidy po endoskopické retrográdní cholangiopankreatografii (ERCP)
otevři dokument Novinky.pdf
velikost: 48 kB
autor: J. Bureš, S. Rejchrt

Kvíz
otevři dokument kviz.pdf
velikost: 45 kB
© PRO.FOLIA s.r.o. , Grafické zpracování: Future Design 2005, PHP skripty: SparrowSoft