.Gastroenterologica et Hepatologica.
 | Na začátek | O časopise | Redakční rada | Kontakty |  
  
   switch to English

ročník 6, rok 2008, číslo 3

Funkční trávicí poruchy – patofyziologický přístup
otevři dokument Maratka_uvod.pdf
velikost: 61 kB
autor: Z. Mařatka

Antibiotická profylaxe v digestivní endoskopii
otevři dokument Zimandlova.pdf
velikost: 98 kB
autor: D. Zimandlová, S. Rejchrt

Očista tračníku před koloskopickým vyšetřením
otevři dokument Cyrany.pdf
velikost: 92 kB
autor: J. Cyrany, S. Rejchrt, M. Pintér, M. Al-Tashi, J. Bureš

Smrtící gastrointestinální krvácení z pseudoaneuryzmatu aorty u nemocné s perforací jícnu a salmonelovou mediastinitidou
otevři dokument Al_Tashi.pdf
velikost: 89 kB
autor: M. Al-Tashi, M. Lojík, P. Žáček, S. Rejchrt, J. Bureš

Entamoeba histolytica – nebezpečný střevní prvok (II. část: klinické projevy a principy léčby)
otevři dokument Cermakova.pdf
velikost: 91 kB
autor: Z. Čermáková, Z. Valenta, B. Voxová, V. Roučková, V. Buchta, M. Förstl, O. Ryšková, J. Lesná, S. Plíšek, P. Prášil

Klinická farmakologie inhibitorů protonové pumpy se zaměřením na pantoprazol
otevři dokument Novinky_Mayer.pdf
velikost: 137 kB
autor: O. Mayer

Kvíz
otevři dokument kviz.pdf
velikost: 80 kB
autor: M. Kopáčová
© PRO.FOLIA s.r.o. , Grafické zpracování: Future Design 2005, PHP skripty: SparrowSoft