.Gastroenterologica et Hepatologica.
 | Na začátek | O časopise | Redakční rada | Kontakty |  
  
   switch to English

Folia Gastroenterologica et Hepatologica

Časopis pro gastroenterologii, hepatologii a mezioborovou spolupráci

ISSN 1214 - 4088

Registrováno MK ČR pod evidenčním číslem 14658

Vydavatel
Medica Healthworld, a.s., Praha, Česká republika

Redakce
Medica Healthworld, a.s., obchodní centrum Media Hall, Bidláky 20, 639 00 Brno, Czech Republic
Zodpovědný redaktor: Pavla Hrouzková
E-mail: pavla.hrouzkova@mhw.cz

Vydavatel nenese odpovědnost za údaje uvedené v jednotlivých článcích nebo inzerátech.
Články publikované v tomto časopise vyjadřují pouze názory autorů a nemusí se vždy
shodovat s názory vydavatele a/nebo redakční rady.

 

Případná absence ochranných symbolů v textu (®, ™ ap.) neznamená, že v případě obchodných
názvů léků, přístrojů a dalších produktů jde o nechráněné názvy nebo značky.

Copyright
Všechna práva vyhrazena. Časopis je chráněn copyrightem. Žádná část nesmí být
reprodukována tiskem, fotografickou cestou, elektronicky nebo jinými způsoby bez předchozího
písemného svolení vydavatele.

© Medica Healthworld 2007

© PRO.FOLIA s.r.o. , Grafické zpracování: Future Design 2005, PHP skripty: SparrowSoft